Administratief beheer

Het administratief beheer bestaat uit:

 

 • Het jaarlijks toetsen en bijstellen van de financiële meerjarenbegroting (10 jaar) en naar aanleiding hiervan het bepalen van de door de eigenaars te betalen bijdrage;
 • Het incasseren en bewaken van de te ontvangen bijdragen inclusief rechtsmaatregelen;
 • Het bijhouden van de volledige administratie;
 • Het opstellen van de jaarrekening waaronder de balans, de exploitatierekening alsmede de toelichtingen hierop;
 • Toezending van de jaarrekening aan de leden;
 • Het beheren van de bankrekeningen;
 • Bespreking met de kascontrolecommissie;
 • Assurantiezaken, inclusief begeleiding en afwikkeling van claims;
 • Bemiddelen bij juridische kwesties de VVE aangaande;
 • Bijhouden ledenregister;
 • Inschrijvingen en mutaties openbare registers;
 • Informatievoorziening rondom eigendomsoverdrachten.

Contact

Locatie

Varsseveldseweg 61B
7131 JA Lichtenvoorde

Telefoonnummer

0544-374185 / 06-49126703

WhatsApp chat