Bestuur en organisatie

Het organisatorisch en bestuurlijk beheer bestaat uit:

 

  • Het mede besturen van de VvE;
  • Het jaarlijks organiseren van de jaarvergadering, en de voorbereiding hierop treffen;
  • Convoceren van de vergadering evenals het toezenden van alle relevante vergaderstukken;
  • Voorzitten, notuleren en agenderen van de jaarvergadering;
  • Tijdens de jaarvergadering adviseren over financiële-, juridische- en onderhoudstechnische zaken;
  • Vastleggen, coördineren en uitvoeren van genomen besluiten;
  • Beleidsbepaling;
  • Het adviseren van het bestuur van de VvE omtrent de Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP);
  • Begeleiden en adviseren van contactpersonen en/of commissies binnen de VvE;
  • Toezicht houden op naleving van het splitsings- en huishoudelijke reglement en het hieromtrent adviseren/sanctioneren.

Contact

Locatie

Varsseveldseweg 61B
7131 JA Lichtenvoorde

Telefoonnummer

0544-374185 / 06-49126703
WhatsApp WhatsApp ons