Een notulen is een verslaglegging van wat er in de eerdere vergadering is besproken en besloten. Tijdens een Algemene Ledenvergadering is er altijd iemand van de VvE verplicht te notuleren. Deze notulen dienen na de vergadering aan alle leden van de VvE verstuurd te worden, zodat een ieder zich met de inhoud kan verenigen en dat niet-aanwezigen zich een goed beeld van de besluitvorming kunnen vormen. De ervaring leert dat er binnen VvE’s bepaalde discussies kunnen ontstaan over de inhoud van de notulen, alsmede over verzoeken van leden tot wijziging of aanpassing van de concept tekst van de notulen. Alle eigenaren hebben tijdens een vergadering stemrecht. Wanneer iemand niet zelf in staat is om aanwezig te zijn bij een vergadering, kan er volmacht gegeven worden om de stem uit te brengen. Hiervoor gelden bepaalde stemverhoudingen, zie artikel rechtsgeldige besluiten. Deze stemverhoudingen zijn verder ook te vinden in de splitsingsakte. Meer weten over belangrijke wettelijke regels? Lees ze hier. 

WhatsApp WhatsApp ons