Op 6 juni 2018 is het nieuwe modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten vastgesteld.

Op grond van artikel 5:106 lid 3 BW is het mogelijk een appartementsrecht onder te splitsen, tenzij de akte van splitsing anders bepaalt. Alle model-splitsingsreglementen staan ondersplitsing toe. Voor de akte van ondersplitsing zelf zijn belangrijke aanpassingen ten opzichte van de standaard model-splitsingsreglementen noodzakelijk. De KNB heeft in 2006 voor het eerst een model-splitsingsreglement van ondersplitsing in appartementsrechten opgesteld.

Een vervolg hierop is het nieuwe modelreglement van ondersplitsing in appartementsrechten 2018. Dit modelreglement sluit aan op de eerder vastgestelde modelreglement 2017, dat eind vorig jaar is vastgesteld.

Het modelreglement bij ondersplitsing appartementsrechten 2018 zal in de praktijk als basis worden gebruikt bij het opstellen van (nieuwe) ondersplitsingsakten en/of het wijzigen van bestaande ondersplitsingsakten.  

WhatsApp WhatsApp ons